Proje Özeti
Yazdır

Interactive Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Hemşireleri için İnteraktif Eğitim Materyali Geliştirme Projesi

Mesleki Bilginizle Günü Yakalayın

Projemiz kapsamında, pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşireleri için, pratik bilgilerle donatılmış, yenilikçi ve güncel bir interaktif eğitim materyali geliştirilmektedir. Geliştirilen sistem, pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerine kişiye özel ölçme, değerlendirme ve rehberlik araçlarıyla, kendi eğitim gereksinimlerini belirleme olanağı tanımaktadır. Bunun yanı sıra, yetkinlik düzeyi belirleme testleri ile sistem kullanıcılarına anında geri bildirim sağlanabilecektir.

Projenin Başlatılma Gerekçesi

Yüksek hastalık ve ölüm oranları ile ilişkilendirilen kemik iliği transplantasyon uygulamaları; hastalar, hasta yakınları ve ilgili ülkelere büyük bir ekonomik yük getirmektedir. Çocuklarda kanser ve kanser olmayan kan hastalıkları dahil, metabolik, immünolojik ve nörodejeneratif birçok patolojik hastalığın tedavisinde hematopoetik kök hücre transplantasyonu uygulanmaktadır.

Bu hastalıklardan birçoğu, transplantasyon periyodundan önce, transplantasyon süresince ve sonrasında; hastanın yaşı, beslenme durumu, sinirsel gelişimi ve genel durumu bakımından özel bir hemşire bakımını gerekli kılmaktadır. Transplantasyon başarısında, hemşirelik hizmetleri kritik bir öneme sahiptir. Kemik iliği transplantasyon hemşireleri hasta sağlığının sürekliliğinde ve transplantasyon biriminin operasyonel başarısı ile ekonomik verimliliğinde en kritik personel grubunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, KİT hemşirelerinin, mesleki bilgilendirme, rehberlik ve güncel eğitim materyallerine gereksinimi bulunmaktadır. KİT hemşirelerinin bu gereksinimlerine karşın, mevcut durumda, özellikle pediatrik KİT alanında, rehber niteliğindeki materyal sayısı az, mevcut materyalse içerik bakımından yetersizdir.

Hedef

Yukarıda belirtilen koşulları iyileştirmek ve değiştirmek amacıyla, Avrupa Komisyonu’nun Yaşam Boyu Öğrenme – Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde, pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere bir proje geliştirdik.

Projemizin hedefi, kemik iliği transplantasyon alanında hemşire bakımının en etkin ve destekleyici şekilde kullanılarak kemik iliği transplantasyon prosedürleri ve transplantasyon sonrası bakım hizmetlerinin başarısına, dolayısıyla toplum sağlığına katkıda bulunmaktır.

Proje Çıktıları ve Katma Değer

Proje kapsamında geliştirilmekte olan e-eğitim ve kişisel ölçme değerlendirme araçlarının, KİT hemşirelerinin teorik ve pratik bilgilerini destekleyerek günlük pratiklerdeki prosedürlerin standartlaştırılmasına katkı sağlaması planlanmaktadır. Web portalının e-kütüphane bölümü pediatrik KİT’a ilişkin önemli konu anlatımları ve vaka çalışmaları içerecektir. Kişisel ölçme ve değerlendirme bölümünde, üç kategoride sorular içeren mini testler yer alacaktır. (Her bir dersin konusuna ilişkin sorular, genel yetkinliğin ölçülmesine ilişkin sorular ve kişisel değerlendirmeye dönük sorular.) Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Çekçe dillerinde çok dilli olmak üzere hizmet verecek olan portalda, hemşirelerin, doktorların ve hastaların bilgi ve görüş paylaşabilecekleri forumlar da yer alacaktır. Özellikle pediatrik KİT alanında, literatürde destekleyici tedaviler ile destek hizmetlerine ilişkin bilgi ve kaynak eksikliği söz konusudur. Bu nedenle, projemizde, pediatrik KİT hemşirelerinin e-eğitimi vasıtasıyla uzun vadede hasta güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması planlanmaktadır.

Biz Kimiz?

Proje Ortakları:

- Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Proje Koordinatörü, Türkiye)
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
- eScience Institute, Bremen Üniversitesi (Almanya)
- Hospital Universitario La Fe (İspanya)
- Charles University, Tıp Fakültesi (Çek Cumhuriyeti)