Turkish

Duyurular

Proje kapanış toplantısı 21-22 Eylül 2012’de, Charite Üniversitesi’nden (Berlin, Almanya) Prof. Dr. Wolfram Ebell’in özel katılımıyla Antalya Türkiye’de gerçekleştirildi.

Eylül 2012’de, Türkiye’de beş farklı merkezde olmak üzere (Anadolu Sağlık Merkezi; Hacettepe Üniversite Hastanesi, Onkoloji Hemşireliği Derneği HKHT Hemşireliği Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ve Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onkoloji Hastanesi); Çek Cumhuriyeti (Motol Üniversite Hastanesi), İspanya (La Fe Üniversite Hastanesi), ve Almanya’da (Charite Üniversite Hastanesi) pilot çalışmalar düzenlendi.

Baş Hemşire Nevin Çetin ve Proje Takım Üyesi Ajdan Küçükçiftçi, 17 Eylül 2012’de Anadolu Sağlık Merkezi KİT Ünitesi’nde, ilgili kurum personelinin katılımıyla proje ve bmtcare web portalının tanıtıldığı yaygınlaştırma faaliyetini gerçekleştirdi.

aş Hemşire Nevin Çetin 20 Eylül 2012’de Onkoloji Hemşireliği Derneği HKHT Hemşireliği Kursu’nda, proje ve bmtcare web portalının tanıtıldığı yaygınlaştırma faaliyetini gerçekleştirdi.

Prof Dr. Duygu Uçkan, Baş Hemşire Nevin Çetin ve proje teknik ekip üyesi Ufuk Satır’ın katılımıyla, 3 Eylül 2012’de Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onkoloji Hastanesi’nde proje ve bmtcare web portalının tanıtıldığı yaygınlaştırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Prof Dr. Duygu Uçkan, Baş Hemşire Nevin Çetin ve proje lideri Hemosoft’tan çeşitli proje takım üyelerinin katılımıyla, 21 Eylül 2012’de Akdeniz Üniversite Hastanesi KİT Ünitesi’nde ilgili kurum personelinin katılımıyla proje ve bmtcare web portalının tanıtıldığı yaygınlaştırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Proje grubumuz 7-9 Haziran 2012’de Prag, Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen “8. EBMT Pediatrik Hastalıklar Çalışma Günü”ne, proje çıktılarının yaygınlaştırılması amacıyla katılım sağladı.

Projenin 3. Bilimsel Toplantı’sı 26-27 Nisan 2012’de proje ortaklarından eScience Institute evsahipliğinde Bremen, Almanya’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Charity Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wolfram Ebell konuk olarak katıldı.

Projemizin 3. Bilimsel Toplantısı 26-27 Nisan 2012’de, Almanya’nın Bremen şehrindeki Bremen Üniversitesi yerleşkesinde, Charite Üniversitesi’nden (Berlin, Almanya) Prof. Dr. Wolfram Ebell’in özel katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje Bilimsel Kurul başkanı ve üyeleri Dr. Duygu Uçkan ve Dr. Petr Sedlaçek 1-4 Nisan 2012’de İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen 38. EBMT Yıllık Genel Toplantısı’na katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi’nden Baş Hemşire Nevin Çetin ve Kıdemli Hemşire Güliz Karataş, proje grubumuz adına Antalya Türkiye’deki 7. Ulusal KİT ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi’nde yaygınlaştırma ve proje tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Proje grubumuz, 7-9 Haziran 2012’de Prag Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan EBMT Pediatrik Hastalıklar Çalışma Günü 8. Toplantısı’na katıldı.

Gelecek proje toplantısı 21-22 Eylül 2012’de proje ortaklarından Hacettepe Üniversite Hastanesi’nin evsahipliğinde Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Projenin 2. Bilimsel Toplantısı 25 Kasım 2011’de Valencia İspanya’da yapıldı. Toplantıya proje ortaklarından University Hospital La Fe evsahipliği yaptı.

Eğitim Gereksinimleri Belirleme Anketi yayımlandı. Buradan ulaşabilirsiniz.

21 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen “1. Bilimsel Toplantı”ya proje ortaklarından Charles Üniversitesi 2. Tıp Fakültesi ev sahipliği yaptı. Toplantıya proje grubu üyeleri katıldı.

Görev ekleme/değiştirme/silme özellikleriyle proje takvimi aracı portalda kullanıma girdi. Proje takvimine erişmek için tıklayınız.

Proje Başlangıç Toplantısı İstanbul’da yapıldı

Pediatrik KİT Hemşireleri için Interaktif Eğitim Materyali başlıklı projemizin proje açılış toplantısı, 14 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Toplantı katılımcıları arasında proje ortaklarından temsilciler ile Proje Koordinatörü olan Hemosoft’un davet ettiği konuklar yer aldı.

Proje Ortakları
PDFYazdıre-Posta

Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş., Ankara, Türkiye’de kurulu bir şirkettir. Şirket adı Hematoloji alanında uzmanlaşma vizyonu doğrultusunda seçilmiştir. Hemosoft, Ar-Ge çalışmalarına 1999 yılında Kan Bankası Bilgi Yönetim Sistemi (HemOnline) ile başlamıştır. Hemosoft’un projeleri ağırlıklı olarak inter-disipliner niteliktedir. Enfeksiyonlu Hastalık Kontrolü ve Epidemiyolojik Sürveyans, sağlık ve biyoteknoloji alanındaki diğer faaliyetlerimiz arasındadır. Şirket ürünleri ve hizmetleri sağlık hizmetlerinin ve hasta güvenliğinin arttırılmasına yöneliktir. Yıllar içerisinde biriktirdiğimiz know-how ile, sağlık hizmetleri ve sistemleri yapılandırma konusunda, kan merkezlerinin kurulması, cihaz ve yazılım tedariki dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, anahtar teslim çözümler sunmakta önemli bir kapasiteye sahip bulunmaktayız. Şirketin tüm donanım ve yazılım kontrol hizmetleri, düzenleyici kuruluşların talebi ile ve bu doğrultuda geliştirilmektedir. Hemosoft projelerini yürütmek suretiyle, sayısı 20’nin üzerinde üniversite ve ilgili birçok dernek, topluluk, STK, kamu kuruluşu ve uluslararası kuruluşla işbirliği içindedir. Şirket, ISO 9001: 2000 kalite yönetim ve akreditasyon sistemi gerekliliklerini tamamlamıştır. Bugüne dek yürütülen projeler; aralarında Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, TUBİTAK gibi kuruluşların da bulunduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiştir. Bunun yanı sıra Hemosoft,, TÜSİAD, TUBİTAK TEYDEB, ve TTGV tarafından teknoloji ödüllerine aday gösterilmiştir. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi malign ve non-malign hastalıklar nedeniyle kemik iliği transplantasyon gereksinimi olan çocukların sevk edildiği başlıca referans hastanesidir. Non-malign içerisinde, artmış akraba evliliği oranına bağlı olarak, kalıtsal hastalıklar önemli yer tutmaktadır. Transplant yapılmış çocuk hasta populasyonunun %50'den fazlası kalıtsal hastalıkları (26 farklı hastalık tanısı olan) kapsamaktadır. Hastaların çoğunluğu riskli ve yüksek riskli hastalardır. Bu nedenle, KİT ünitesinde hemşireler transplant komplikasyonlarının takibinde, karar alma sürecine katkı sağlamak dahil deneyim kazanmıştır. Hemşireler, mevcut durumda çeşitli tanılarda hasta takibi konusunda kurumsal protokollerin geliştirilmesi sürecine de etkin şekilde katılmaktadırlar. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

The eScience Institute, hesaplama, veri depolama, networking altyapısı, multimedya çözümleri, uygulamalı bilgi teknolojileri ve komünikasyon sistemleri alanındaki faaliyetlerini işbirlikleriyle yürüten bir yetkinlik merkezidir. Merkezin hedefi, simülasyon ve deneysel tasarım yoluyla, tam bilimsel yaşamdöngüsünü, altyapı araştırmasından, veri toplama ve analizi ile yayınlara kadar çeşitli yollarla desteklemektir. eScience Institute, uygulamaları destekleyerek, üst düzey akıllı bilgi ve iletişim teknolojisi sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ulusal ve uluslar arası düzeyde BİT’nin araştırma alanında kullanımına dönük projeler tasarlamakta ve yürütmektedir. Bunun yanı sıra, ortak çalışmaya dayalı araştırma senaryoları oluşturmakta ve bu senaryoların gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamakta; bilimsel yaşamdöngüsünü destekleyecek sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, kullanımı ve değerlendirilmesi konularında; üniversiteler, kuruluşlar, ve organizasyonlarla işbirlikleri yapmaktadır. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

The La Fe Üniversite Hastanesi, 1400 yataklı ve 4 milyon nüfuslu bir alandan sevk alan bir hastanedir. Hastane, eğitim faaliyetleri bağlamında, Valencia Üniversitesi ile ilişkilidir. Hematoloji ünitesinin, malignant ve malignant olmayan hematolojik hastalıkların tedavisi konusunda önemli bir uzmanlık ve deneyimi bulunmaktadır. Hastanenin KİT Ünitesinde, yıllık bazda; otolog, allojenik HLA eşlenik kardeş ve unrelated donor kategorilerinden yaklaşık sayılarda olmak üzere 100 civarında kök hücre nakli yapılmaktadır.

1348’de kurulan Charles Üniversitesi, dünyadaki en eski üniversitelerden biridir. Hali hazırda, Avrupa düzeyinde ve dünya çapında tanınmış en güvenilir eğitim ve bilim kuruluşları arasındadır. Bilimsel ve pedagojik başarılarıyla ve özgün tarihsel geleneğiyle olağanüstü bir kültür kuruluşudur. Bilimsel faaliyetler ve araştırma geliştirme faaliyetleri, Charles Üniversitesi’ndeki doktora ve master programlarının temelini oluşturmaktadır. Charles Üniversitesi’nin bilimsel çıktıları, bilimsel çalışmalara sağlanan finansman bazında değerlendirildiğinde, tüm kaynakların 1/3’ünü alacak düzeydedir. Charles Üniversitesi saygın eğitim kuruluşları ve bilimsel kuruluşlarla uluslar arası işbirliklerine önem vermektedir. Hali hazırda, Üniversite’nin, yabancı üniversitelerle 450 ikili anlaşması ve 170 uluslararsı ortaklığı bulunmaktadır. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)