Turkish

Duyurular

Proje kapanış toplantısı 21-22 Eylül 2012’de, Charite Üniversitesi’nden (Berlin, Almanya) Prof. Dr. Wolfram Ebell’in özel katılımıyla Antalya Türkiye’de gerçekleştirildi.

Eylül 2012’de, Türkiye’de beş farklı merkezde olmak üzere (Anadolu Sağlık Merkezi; Hacettepe Üniversite Hastanesi, Onkoloji Hemşireliği Derneği HKHT Hemşireliği Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ve Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onkoloji Hastanesi); Çek Cumhuriyeti (Motol Üniversite Hastanesi), İspanya (La Fe Üniversite Hastanesi), ve Almanya’da (Charite Üniversite Hastanesi) pilot çalışmalar düzenlendi.

Baş Hemşire Nevin Çetin ve Proje Takım Üyesi Ajdan Küçükçiftçi, 17 Eylül 2012’de Anadolu Sağlık Merkezi KİT Ünitesi’nde, ilgili kurum personelinin katılımıyla proje ve bmtcare web portalının tanıtıldığı yaygınlaştırma faaliyetini gerçekleştirdi.

aş Hemşire Nevin Çetin 20 Eylül 2012’de Onkoloji Hemşireliği Derneği HKHT Hemşireliği Kursu’nda, proje ve bmtcare web portalının tanıtıldığı yaygınlaştırma faaliyetini gerçekleştirdi.

Prof Dr. Duygu Uçkan, Baş Hemşire Nevin Çetin ve proje teknik ekip üyesi Ufuk Satır’ın katılımıyla, 3 Eylül 2012’de Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onkoloji Hastanesi’nde proje ve bmtcare web portalının tanıtıldığı yaygınlaştırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Prof Dr. Duygu Uçkan, Baş Hemşire Nevin Çetin ve proje lideri Hemosoft’tan çeşitli proje takım üyelerinin katılımıyla, 21 Eylül 2012’de Akdeniz Üniversite Hastanesi KİT Ünitesi’nde ilgili kurum personelinin katılımıyla proje ve bmtcare web portalının tanıtıldığı yaygınlaştırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Proje grubumuz 7-9 Haziran 2012’de Prag, Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen “8. EBMT Pediatrik Hastalıklar Çalışma Günü”ne, proje çıktılarının yaygınlaştırılması amacıyla katılım sağladı.

Projenin 3. Bilimsel Toplantı’sı 26-27 Nisan 2012’de proje ortaklarından eScience Institute evsahipliğinde Bremen, Almanya’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Charity Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wolfram Ebell konuk olarak katıldı.

Projemizin 3. Bilimsel Toplantısı 26-27 Nisan 2012’de, Almanya’nın Bremen şehrindeki Bremen Üniversitesi yerleşkesinde, Charite Üniversitesi’nden (Berlin, Almanya) Prof. Dr. Wolfram Ebell’in özel katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje Bilimsel Kurul başkanı ve üyeleri Dr. Duygu Uçkan ve Dr. Petr Sedlaçek 1-4 Nisan 2012’de İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen 38. EBMT Yıllık Genel Toplantısı’na katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi’nden Baş Hemşire Nevin Çetin ve Kıdemli Hemşire Güliz Karataş, proje grubumuz adına Antalya Türkiye’deki 7. Ulusal KİT ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi’nde yaygınlaştırma ve proje tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Proje grubumuz, 7-9 Haziran 2012’de Prag Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan EBMT Pediatrik Hastalıklar Çalışma Günü 8. Toplantısı’na katıldı.

Gelecek proje toplantısı 21-22 Eylül 2012’de proje ortaklarından Hacettepe Üniversite Hastanesi’nin evsahipliğinde Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Projenin 2. Bilimsel Toplantısı 25 Kasım 2011’de Valencia İspanya’da yapıldı. Toplantıya proje ortaklarından University Hospital La Fe evsahipliği yaptı.

Eğitim Gereksinimleri Belirleme Anketi yayımlandı. Buradan ulaşabilirsiniz.

21 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen “1. Bilimsel Toplantı”ya proje ortaklarından Charles Üniversitesi 2. Tıp Fakültesi ev sahipliği yaptı. Toplantıya proje grubu üyeleri katıldı.

Görev ekleme/değiştirme/silme özellikleriyle proje takvimi aracı portalda kullanıma girdi. Proje takvimine erişmek için tıklayınız.

Proje Başlangıç Toplantısı İstanbul’da yapıldı

Pediatrik KİT Hemşireleri için Interaktif Eğitim Materyali başlıklı projemizin proje açılış toplantısı, 14 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Toplantı katılımcıları arasında proje ortaklarından temsilciler ile Proje Koordinatörü olan Hemosoft’un davet ettiği konuklar yer aldı.

Proje Özeti
PDFYazdıre-Posta

Interactive Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Hemşireleri için İnteraktif Eğitim Materyali Geliştirme Projesi

Mesleki Bilginizle Günü Yakalayın

Projemiz kapsamında, pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşireleri için, pratik bilgilerle donatılmış, yenilikçi ve güncel bir interaktif eğitim materyali geliştirilmektedir. Geliştirilen sistem, pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerine kişiye özel ölçme, değerlendirme ve rehberlik araçlarıyla, kendi eğitim gereksinimlerini belirleme olanağı tanımaktadır. Bunun yanı sıra, yetkinlik düzeyi belirleme testleri ile sistem kullanıcılarına anında geri bildirim sağlanabilecektir.

Projenin Başlatılma Gerekçesi

Yüksek hastalık ve ölüm oranları ile ilişkilendirilen kemik iliği transplantasyon uygulamaları; hastalar, hasta yakınları ve ilgili ülkelere büyük bir ekonomik yük getirmektedir. Çocuklarda kanser ve kanser olmayan kan hastalıkları dahil, metabolik, immünolojik ve nörodejeneratif birçok patolojik hastalığın tedavisinde hematopoetik kök hücre transplantasyonu uygulanmaktadır.

Bu hastalıklardan birçoğu, transplantasyon periyodundan önce, transplantasyon süresince ve sonrasında; hastanın yaşı, beslenme durumu, sinirsel gelişimi ve genel durumu bakımından özel bir hemşire bakımını gerekli kılmaktadır. Transplantasyon başarısında, hemşirelik hizmetleri kritik bir öneme sahiptir. Kemik iliği transplantasyon hemşireleri hasta sağlığının sürekliliğinde ve transplantasyon biriminin operasyonel başarısı ile ekonomik verimliliğinde en kritik personel grubunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, KİT hemşirelerinin, mesleki bilgilendirme, rehberlik ve güncel eğitim materyallerine gereksinimi bulunmaktadır. KİT hemşirelerinin bu gereksinimlerine karşın, mevcut durumda, özellikle pediatrik KİT alanında, rehber niteliğindeki materyal sayısı az, mevcut materyalse içerik bakımından yetersizdir.

Hedef

Yukarıda belirtilen koşulları iyileştirmek ve değiştirmek amacıyla, Avrupa Komisyonu’nun Yaşam Boyu Öğrenme – Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde, pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere bir proje geliştirdik.

Projemizin hedefi, kemik iliği transplantasyon alanında hemşire bakımının en etkin ve destekleyici şekilde kullanılarak kemik iliği transplantasyon prosedürleri ve transplantasyon sonrası bakım hizmetlerinin başarısına, dolayısıyla toplum sağlığına katkıda bulunmaktır.

Proje Çıktıları ve Katma Değer

Proje kapsamında geliştirilmekte olan e-eğitim ve kişisel ölçme değerlendirme araçlarının, KİT hemşirelerinin teorik ve pratik bilgilerini destekleyerek günlük pratiklerdeki prosedürlerin standartlaştırılmasına katkı sağlaması planlanmaktadır. Web portalının e-kütüphane bölümü pediatrik KİT’a ilişkin önemli konu anlatımları ve vaka çalışmaları içerecektir. Kişisel ölçme ve değerlendirme bölümünde, üç kategoride sorular içeren mini testler yer alacaktır. (Her bir dersin konusuna ilişkin sorular, genel yetkinliğin ölçülmesine ilişkin sorular ve kişisel değerlendirmeye dönük sorular.) Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Çekçe dillerinde çok dilli olmak üzere hizmet verecek olan portalda, hemşirelerin, doktorların ve hastaların bilgi ve görüş paylaşabilecekleri forumlar da yer alacaktır. Özellikle pediatrik KİT alanında, literatürde destekleyici tedaviler ile destek hizmetlerine ilişkin bilgi ve kaynak eksikliği söz konusudur. Bu nedenle, projemizde, pediatrik KİT hemşirelerinin e-eğitimi vasıtasıyla uzun vadede hasta güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması planlanmaktadır.

Biz Kimiz?

Proje Ortakları:

- Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Proje Koordinatörü, Türkiye)
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
- eScience Institute, Bremen Üniversitesi (Almanya)
- Hospital Universitario La Fe (İspanya)
- Charles University, Tıp Fakültesi (Çek Cumhuriyeti)