Proje Ortakları
Yazdır

Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş., Ankara, Türkiye’de kurulu bir şirkettir. Şirket adı Hematoloji alanında uzmanlaşma vizyonu doğrultusunda seçilmiştir. Hemosoft, Ar-Ge çalışmalarına 1999 yılında Kan Bankası Bilgi Yönetim Sistemi (HemOnline) ile başlamıştır. Hemosoft’un projeleri ağırlıklı olarak inter-disipliner niteliktedir. Enfeksiyonlu Hastalık Kontrolü ve Epidemiyolojik Sürveyans, sağlık ve biyoteknoloji alanındaki diğer faaliyetlerimiz arasındadır. Şirket ürünleri ve hizmetleri sağlık hizmetlerinin ve hasta güvenliğinin arttırılmasına yöneliktir. Yıllar içerisinde biriktirdiğimiz know-how ile, sağlık hizmetleri ve sistemleri yapılandırma konusunda, kan merkezlerinin kurulması, cihaz ve yazılım tedariki dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, anahtar teslim çözümler sunmakta önemli bir kapasiteye sahip bulunmaktayız. Şirketin tüm donanım ve yazılım kontrol hizmetleri, düzenleyici kuruluşların talebi ile ve bu doğrultuda geliştirilmektedir. Hemosoft projelerini yürütmek suretiyle, sayısı 20’nin üzerinde üniversite ve ilgili birçok dernek, topluluk, STK, kamu kuruluşu ve uluslararası kuruluşla işbirliği içindedir. Şirket, ISO 9001: 2000 kalite yönetim ve akreditasyon sistemi gerekliliklerini tamamlamıştır. Bugüne dek yürütülen projeler; aralarında Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, TUBİTAK gibi kuruluşların da bulunduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiştir. Bunun yanı sıra Hemosoft,, TÜSİAD, TUBİTAK TEYDEB, ve TTGV tarafından teknoloji ödüllerine aday gösterilmiştir. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi malign ve non-malign hastalıklar nedeniyle kemik iliği transplantasyon gereksinimi olan çocukların sevk edildiği başlıca referans hastanesidir. Non-malign içerisinde, artmış akraba evliliği oranına bağlı olarak, kalıtsal hastalıklar önemli yer tutmaktadır. Transplant yapılmış çocuk hasta populasyonunun %50'den fazlası kalıtsal hastalıkları (26 farklı hastalık tanısı olan) kapsamaktadır. Hastaların çoğunluğu riskli ve yüksek riskli hastalardır. Bu nedenle, KİT ünitesinde hemşireler transplant komplikasyonlarının takibinde, karar alma sürecine katkı sağlamak dahil deneyim kazanmıştır. Hemşireler, mevcut durumda çeşitli tanılarda hasta takibi konusunda kurumsal protokollerin geliştirilmesi sürecine de etkin şekilde katılmaktadırlar. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

The eScience Institute, hesaplama, veri depolama, networking altyapısı, multimedya çözümleri, uygulamalı bilgi teknolojileri ve komünikasyon sistemleri alanındaki faaliyetlerini işbirlikleriyle yürüten bir yetkinlik merkezidir. Merkezin hedefi, simülasyon ve deneysel tasarım yoluyla, tam bilimsel yaşamdöngüsünü, altyapı araştırmasından, veri toplama ve analizi ile yayınlara kadar çeşitli yollarla desteklemektir. eScience Institute, uygulamaları destekleyerek, üst düzey akıllı bilgi ve iletişim teknolojisi sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ulusal ve uluslar arası düzeyde BİT’nin araştırma alanında kullanımına dönük projeler tasarlamakta ve yürütmektedir. Bunun yanı sıra, ortak çalışmaya dayalı araştırma senaryoları oluşturmakta ve bu senaryoların gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamakta; bilimsel yaşamdöngüsünü destekleyecek sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, kullanımı ve değerlendirilmesi konularında; üniversiteler, kuruluşlar, ve organizasyonlarla işbirlikleri yapmaktadır. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

The La Fe Üniversite Hastanesi, 1400 yataklı ve 4 milyon nüfuslu bir alandan sevk alan bir hastanedir. Hastane, eğitim faaliyetleri bağlamında, Valencia Üniversitesi ile ilişkilidir. Hematoloji ünitesinin, malignant ve malignant olmayan hematolojik hastalıkların tedavisi konusunda önemli bir uzmanlık ve deneyimi bulunmaktadır. Hastanenin KİT Ünitesinde, yıllık bazda; otolog, allojenik HLA eşlenik kardeş ve unrelated donor kategorilerinden yaklaşık sayılarda olmak üzere 100 civarında kök hücre nakli yapılmaktadır.

1348’de kurulan Charles Üniversitesi, dünyadaki en eski üniversitelerden biridir. Hali hazırda, Avrupa düzeyinde ve dünya çapında tanınmış en güvenilir eğitim ve bilim kuruluşları arasındadır. Bilimsel ve pedagojik başarılarıyla ve özgün tarihsel geleneğiyle olağanüstü bir kültür kuruluşudur. Bilimsel faaliyetler ve araştırma geliştirme faaliyetleri, Charles Üniversitesi’ndeki doktora ve master programlarının temelini oluşturmaktadır. Charles Üniversitesi’nin bilimsel çıktıları, bilimsel çalışmalara sağlanan finansman bazında değerlendirildiğinde, tüm kaynakların 1/3’ünü alacak düzeydedir. Charles Üniversitesi saygın eğitim kuruluşları ve bilimsel kuruluşlarla uluslar arası işbirliklerine önem vermektedir. Hali hazırda, Üniversite’nin, yabancı üniversitelerle 450 ikili anlaşması ve 170 uluslararsı ortaklığı bulunmaktadır. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)